?

Log in

OH, plastic dreams! [entries|friends|calendar]
marlou

[ website | 39383044 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Upside down and back. [22 May 2006|07:34pm]
[ mood | vrolijk, moe. ]
Je kunt beter op de kop naar de wereld kijken - waarom weet ik niet, maar het is zo. Vanochtend werd ik wakker van het geonweer, van de regen. Op de fiets naar huis werd ik omver geblazen door de wind en nu schijnt de zon. Het weer zit in de knoop met zichzelf, maar de lucht blijft blauw. Blauw met witte wolken, die stapje voor stapje een ontzettend grote wereldreis maken. Ik vlieg met ze mee.
Chocolade vlokken Knoppers en Marie-koekjes zijn m'n leven vandaag. Op de fiets lachten er allemaal mensen naar me en gisteren zag ik de leukste Arcenaar (haha). Ik heb m'n maatschappijleerpunt definitief uit de onvoldoende gesleept (dikke yeah) en jullie mogen allemaal bést wel eens hier kijken, aangezien ik geld nodig heb voor nieuwe schoenen. Want de mijne zijn kapot.
-Collapse )
lees ofpost comment

[04 May 2006|05:27pm]
(eigenlijk ben ik vooral friends only)

navigation
[ viewing | most recent entries ]